tirsdag 14. juli 2009

Ut på Marøy så veks det jordbær, fine jordbær, raude jordbær. Heile verda er berre jordbær. Finn eit strå og træ dei på. Eit er for gammalt, det skal få stå. Eit er for ungt, det går me i frå. Men alle andre skal me ta med heimatt. Og leva lykkeleg med sukker på.
Fritt oversatt i frå Prøysenvisa