lørdag 21. august 2010

mandag 16. august 2010

kystsogeopningaHøsten har blitt flott innleda med opninga av kystsogevekena som i år blei holdt på Skjærgårdsfisk visningssenter. Kystsogeveka består av dagar som er fullstappa med sosiale hendingar og kjekke opplevelsar, slik som i dag her på Marøy. Dagen inneholdt mini-konsertar, tale om oppdrettsnæringa (holdt av min kjære pappa), båttur og guidatur ut i Knappen. Pappa gjer siste finpuss på ein allerede knakande god tale=)
For fleire bilder sjå Radøy kommune sine nettsider, eller kystsogevekene sine sider.