søndag 12. oktober 2008

Hold fast...


Nåken som har lagt merke til at før nåke skikkelig bra skal skje, så er det tøffe kamper på forhånd?

Eg har sittet å lest gjennom mosebøkene for tida og har festa meg med 2 mosebok. Heise for ei tøff tid da var for dei israelittane i Egypr før Moses fekk dei ut av landet. Mange år med slaveri og tøffe tak, og alle dei plagene som kom mens farao stritta imot.

Har nåken lagt merke til korleis sånne tøffe runder ofte tar deg tilbake til basic? Det er so lett å stola på alle andre ting enn Gud og det Han har lovt. Men dei tøffe rundane for israelittane leda dei tilbakars til å måtte stola heilt på Gud. For å bli redda frå den siste landeplagen i Egypt, så måtte dei stryka lammeblod over dørbjelkane for at dødsengelen skulle gå forbi (2mos10:11) Lammeblod som er eit forbilde på Jesu blod, som frelsar oss frå død og gjer oss evig liv, blei redningen. Når vi møter tøffe ting i forkant av eit viktig gjennombrudd, er det viktig at vi ikkje gjer opp, men kaster oss på Gud og stoler på kraften i blodet = det Jesus har gjort for oss. For Jesus døde ikkje berre på korset, men han stod også opp igjen. (Heb 11:1)

For oss som heldt fast på det som Gud har lagt av drømmer i hjerta selv i tøffe tider, kjem til å stå ut løpet.

Hold fast på Jesus og gje ikkje opp. For 3 dager etter korset stod Jesus opp igjen.

Hvil hos Ham, for etter natten kjem ein ny morgen.

1 Joh 2:14 ”For Guds ord blir i dere og det seirer over verden!”


1 kommentar:

stinejenta sa...

takk for påminnelsen. trengte den no.
"noe må dø, dersom noe skal oppstå"